پمپ درین

استفاده نکردن ازگازهای R22

سرما سازان ایران : گرمایش جهانی به شدت در برخی محافل بحث می شود، اما حوزه های حکومتی در سراسر جهان، بدون در نظر گرفتن باور شخصی، واقعیت را اعلام کرده اند. برای 30 سال گذشته، سازمان های نظارتی در سراسر جهان برای کاهش انتشار گازهای گلخانه ای، از پروتکل 1987 مونترال، که اولین قانون جهانی حمایت شده برای کاهش مواد تخلیص ازن بود، تلاش کرده اند. در سال 1992، پروتکل کیوتو این موافقت نامه کاهش را گسترش داد. و [...]

ادامه مطلب...