انتخاب نوع کمپرسور

Back to مطالب سردخانه

انتخاب نوع کمپرسور

دسته بندی انواع کمپرسور: 

تمام كمپرسورها به سه دسته اصلي تقسيم مي‌شوند: 1- كمپرسورهاي ديناميكي 2- كمپرسورهاي جابجايي مثبت 3- اژكتورها- دسته ديناميكي را مي‌توان به سه نوع مختلف جدا كرد: كمپرسورهاي گريز از مركز (centrifugal)- كمپرسورهاي جريان محوري (Axial Low compressor) و فن‌ها (Fans). كمپرسورهاي جابجايي مثبت نيز بر اساس نوع مكانيزم حركت به دو دسته تقسيم مي‌شوند:

رفت و برگشتي (reciprocating) يا چرخشي (rotary)

پلنجري (single acting high pressure) و كمپرسورهاي ديافراگمي (diaphragm compressor) تقسيم‌بندي مي‌شوند.

كمپرسورهاي چرخشي نيز به نمونه‌هاي تيغه لغزنده (sliding vane)، رينگ مايع (liquid ring)  گوشواره‌اي (Lobe) و كمپرسورهاي پيچشي (screw) تقسيم مي‌شوند.

دمنده‌ها (blowers) نيز نوعي از كمپرسورها با جريان زياد و فشار كم مي‌باشد. استفاده اين نوع بيشتر در سرویسهای هوا، واحدهاي بازيابي هوا- وزش‌هواي كوره و دمنده‌هاي فاضلاب‌ است.

فاكتورهاي دخيل در انتخاب نوع كمپرسور:

تجربه مكاني: تجربه‌اي كه يك پالايشگاه مخصوص يا يك محل خاص جغرافيايي با يك نوع كمپرسور ويژه بدست آورده است، به صورتی كه كجا کدام نوع كمپرسور مي‌توانند مورد استفاده قرار بگيرد.

‘‘تجربه‌هايی که به دست آمده اند به صورت زیر است:

  1. نمونه‌هاي مناسبي كه قبلاً مورد استفاده قرار مي‌گرفتند.
  2. نمونه هايي كه قبلاً مورد استفاده قرار مي‌گرفتند.
  3. نزديكي سرويس دهنده‌هاي كمپرسور
  4. اندازه و مهارت گروه تعمير و نگهداري
  5. توانايي ابزار و وسايل مناسب براي تعمير و نگهداري.

      انواع مدل های کمپرسور : 

       قدم اصلي در انتخاب كمپرسور براي يك كاربرد خاص اين است كه ما مطمئن شويم اين كمپرسور را به راحتي مي‌توانيم خريداري كنيم

معرفی انواع کمپرسور:

کمپرسور های گریز از مرکز:

كمپرسورهاي جريان محوري (Axial Flow Compressor)

اصول كار اين نوع كمپرسورها براساس حركت دادن گاز ( هل دادن ) توسط پره هاي دوار نصب شده روي رتور است و بيشتر استفاده اين نوع كمپرسورها در توربين هاي گازي است و يا براي جاهايي كه نياز به جريان و فلو زياد گاز باشد . معمولاً فشار خروجي آنها پايين و متوسط است . جريان گاز در داخل كمپرسور در جهت محوري Axial است و بر پره هاي نصب شده روي رتور( پره هاي متحرك ) كه وظيفه انتقال انرژي از رتور به سيال را عهده دارند و با محور مي چرخد . پره هاي ثابت ديگري نيز روي بدنه كمپرسور نصب گرديده كه به آنها پره هاي راهنما گفته مي شود كه علاوه بر جهت دادن به سيال ، براي انتقال از يك مرحله به يك مرحله ديگر وظيفه تبديل انرژي جنبشي به انرژي فشاري را نيز به عهده دارند . افزايش فشار در اين نوع كمپرسورها به اين صورت است كه گاز را به تدريج از فضاي باز ( سطح مقطع زياد ) به فضاي تنگتري مي راند و باعث كم شدن حجم و افزايش فشار آن مي گردد .

كمپرسورهاي جريان شعاعي (Radial Flow)

اين نوع كمپرسورها به گريز از مركز معروف هستند و اصول كار آنها ، استفاده از نيروي گريز از مركز براي بالا بردن انرژي جنبشي گاز است . اين عمل توسط Vane هاي نصب شده روي پروانه به سيال اعمال مي شود در اين نوع كمپرسورها عامل اصلي انتقال انرژي ، پروانه كمپرسور Impeller است كه روي محور نصب مي شود و با  آن مي چرخد و پس از وارد شدن سيال به چشمه پروانه Impeller Eye روي تيغه هايي  Vane كه روي آن نصب مي شود هدايت مي شود . پس از قرار گرفتن در نوك پروانه توسط نيروي گريز از مركز اعمال شده از پروانه جدا مي شود و وارد محفظه اطراف آن Voloute يا Difuser مي شود تا انرژي جنبشي دريافت شده به انرژي فشاري تبديل شود . خلاء ناشي از پرتاب سيال به طرف بيرون( در اثر سرعت گرفتن سيال )باعث جايگزيني مجدد سيال به نوك پروانه مي شود و باعث جريان يافتن مداوم سيال به كمپرسور و كسب انرژي و خارج شدن آن از كمپرسور مي شود .با توجه به اينكه حركت سيال در داخل كمپرسور توسط نيروي گريز از مركز انجام مي شود بايد دور كمپرسور به اندازه اي بالا باشد تا بتواند سيال قرار گرفته در نوك پروانه را از پروانه جدا كند تا امكان جايگزيني ذرات قبلي به جاي آن فراهم شود در غير اين صورت فشار وفلوي كمپرسور كاهش خواهد يافت كه با توجه به سبك بودن گازها براي انرژي دادن به سيال نياز به دورهاي بالا مي باشد  ( نسبت به مايعات ) همچنين به دليل فاصله زياد بيــن مولكول­هاي گازها تعداد Vane­هاي نصب شده روي پروانه­ها و همچنين زاويه آنها نســبت به پروانه­هاي پمپهاي گريز از مركز بيشتر است . مجموعه Volute و يا ديفيوزها مثل كار آنها در پمپها با زياد كردن سطح مقطع عبوري جريان انرژي جنبشي به انرژي فشاري تبديل مي كنند

کمپرسور - compressorكمپرسورهاي نوع روتاري(Rotary Compressor)

در اين نوع كمپرسورها عمل بالا بردن انرژي سيال ( بالا بردن فشار گاز ) برخلاف كمپرسورهاي گريز از مركز با هل دادن از طريق حركت چرخشي ،‌گاز از طرف ورودي ( كه حجم بيشتري دارد ) به طرف خروجي ( كه به تدريج حجم كم مي شود ) انــجام مي شود و بسته به ساختمان داخل كمــپرسور در انواع زير طــبقه بــــندي مي شوند :

  1. كمپرسورهاي نوع لوب Lobe Compressor

  2. كمپرسورهاي نوع لوب مارپيچي Helical Lobe Compressors

  3. كمپرسورهاي نوع تيغه لغزشي Sliding Vane Compressors

  4. كمپرسورهاي نوع  رينگ مايع Liquid Ring Compressors . 

Share this post

Back to مطالب سردخانه
مشاوره نصب سردخانه