تعویض روغن در سیستم های برودتی

Back to مطالب سردخانه
تعویض روغن

تعویض روغن در سیستم های برودتی

در اکثر کمپرسورهای هرمتیک و جوشکاری شده امکان تعیین نوع روغن وجود ندارد. این کمپرسورها در سیستم هایی نصب می شوند که اساسا در قدرت های پایین طراحی شده اند یا مصارفی مثل کولر گازی یا یخچال دارند. ولی در بقیه موارد احتیاج به تعویض روغن نیز هست. میزان روغن مورد نیاز دقیقاً اندازه گیری و به سیستم وارد می شود. در صورت نشتی روغن، چنانچه میزان روغن از دست رفته کم باشد و بتوان حجم آن را محاسبه کرد، به همان میزان می توان روغن به کمپرسور اضافه کرد. اما در صورتی که میزان روغن خارج شده از سیستم زیاد باشد و یا روغن آلوده شده باشد، تکنسین نگه داری باید کمپرسور را از جای خودش خارج و روغن کمپرسور را تخلیه و میزان مورد نیاز را قبل از نصب در آن بریزد. در اینجا به تعویض روغن احتیاج خواهد بود.

 

تعویض روغن در سیستمهای برودتی

 

معمولاً کمپرسورهای نیمه هرمتیک و باز در بدنه خود دارای ساید گلاس هستند. در حین کار کمپرسور، سطح روغن باید کمی بالاتر از حد متوسط ساید گلاس باشد. در صورتی که مبرد مایع در کارتر وجود داشته باشد ممکن است سطح روغن در استارت اولیه تغییر کند.

 

 

روغن سانیسو

 

 

زمانی که عملکرد کمپرسور به موقعیت پایدار رسید، سطح روغن باید بررسی شود. برخی از مبردها در روغن جذب می شوند. به منظورجلوگیری از انتشار مبرد در زمان باز کردن کمپرسور، مبرد باید به قسمت فشار بالای مبرد پمپ شود. علاوه بر این، باید هیتر روغن (درصورت نصب در بدنه) پیش از باز کردن کمپرسور و پمپ کردن مبرد روشن باشد. استفاده از دستگاهای بازیافت مبرد نیز توصیه می گردد، در این صورت فرایند پیشنهادی تعویض روغن به این شکل خواهد بود.

1-روشن کردن هیتر روغن

2-بازیابی مبرد

3-روغن را به یک ظرف مناسب بریزید. در صورت نیاز، از گازهای نیتروژن و یا پمپ روغن استفاده کنید.

چنانچه روغن کمپرسور آلوده شده و ضایعاتی تلقی گردد، باید براساس مقرارت ملی جاری دفع و بازیافت شود.

شارژ دوباره روغن به یک کمپرسور هرمتیک

برای شارژ دوباره، مقدار معینی از روغن کمپرسور باید از سیستم جدا شده و با کج کردن کمپرسور روغن باید از خط مکش خارج شود. مقدار دقیق روغن باید قبل استارت برای شارژ دوباره معین شود. برای دانستن نوع و مقدار صحیح شارژ مورد نیاز، راهنمای استفاده از دستگاه را مطالعه کنید.

 

 

تعویض روغن

اضافه کردن روغن به کمپرسور نیمه هرمتیک و یا باز

روش سیستم باز

اگر کمپرسور سوراخ تزریق روغن در کارتر داشته باشد، ساده ترین روش برای اضافه کردن روغن، ایزوله کردن کاتر کمپرسور و ریختن یا پمپ کردن روغن مورد نیاز به داخل آن است. اگر در سیستم مبردی نبوده یا کمپرسور برای تعمیرات باز شده باشد هیچ احتیاط خاصی به جز اقدامات معمول تمیز و خشک نگه داشتن روغن ضروری نیست.

روش نیتروژن و خلا

روش دیگر کنترل ساده و تعویض روغن به منظور نگه داری سرویس یا تعمیر استفاده از نیتروژن خشک عاری از اکسیژن برای تخلیه روغن و پمپ خلا برای دوبار پر کردن روغن است. توضیحات مربوط به این روش به این صورت است:

تعویض روغن (تخلیه)

 • وضعیت نشتی سیستم را بررسی و در صورت نیاز آن را تعمیر کنید .
 • کمپرسور را با بستن شیرهای قطع کمپروسرور در هنگام جمع اوری گاز از سیستم جدا کنید .
 • در صورت نیاز مقادیر باقی مانده را با استفاده از یک فناوری مناسب بازیابی مبرد از سیستم خارج کنید
 • در تغذیه روغن را بر روی بدنه کمپرسور باز کنید
 • یک لوله مسی نرم 6 میلی متری که به پایین کاتر می رسد به داخل کمپرسور وارد کنید
 • سوراخ باز شده را با نوار چسب آب بندی کنید و لوله مسی را با دست نگه دارید
 • مقداری نیتروژن را با فشار کم داخل کاتر ارسال نمایید
 • روغن به محفظه مجزایی انتقال می یابد
 • روغن را به صورت یک ماده ضایعاتی بر اساس قوانین زیست محیطی دفع و بازیافت نماید

 

تعویض روغن

تعویض روغن (دوباره پر کردن)

 • پمپ خلأ رابه شیر مکش کمپرسور وصل کنید
 • انتهای ازاد لوله مسی 6 میلی متری و یا شیلنگ را وارد ظرف روغن کنید (روغن جدید) به طوری که به انتها برسد
 • پمپ روغن خلأ را روشن کنید
 • روغن به علت فشار کم کارتر به کمپرسور منتقل می شود
 • سطح روغن را در سایت گلاس کمپرسور مشاهده کنید، ولی به اندازه همان حجمی که در حین تخلیه از کمپرسور خارج شده به آن روغن تزریق کنید .
 • جریان روغن را متوقف کنید
 • مقدار روغن شارژ شده را اندازه گیری کنید
 • کمپرسور را روشن کنید
 • سطح روغن در ساید گلاس بررسی کنید
 • وضعیت نشتی سیستم را بررسی کنید .

Share this post

Back to مطالب سردخانه
مشاوره نصب سردخانه