Back to مطالب سردخانه
سوپرهیت

سوپرهیت

در سیستم‌های تراکمی، هدف از انجام سوپرهیت، این است که نگذاریم مایع مبرد به کمپرسور وارد شود. تنها حالتی که مطمئن می‌شویم هیچ مایعی در داخل کمپرسور وجود ندارد، حالت بخار سوپرهیت یا مافوق گرم است. چون تا وقتی که تمام مایع داخل مخلوط تبخیر نشده باشد، بخار نمی‌تواند مافوق گرم شود. پس وقتی بخار اشباع مبرد سوپرهیت شود، یعنی اینکه تمام قطرات مایع داخل آن تبخیر شده است. در این حالت  مطمئن می‌شویم که هیچ مایعی وارد کمپرسور نمی‌شود. برای آشنایی بیشتر با این دو اصطلاح، این مقالۀ شرکت سرماسازان ایران را تا انتها بخوانید.

سوپرهیت و سابکولینگ

احتمال دارد که در حین مطالعه و بررسی سیستم‌های تهویه مطبوع که در آنها عمدتا از سیکل تراکمی تبرید استفاده شده است، اصطلاحات سوپرهیت و سابکول را زیاد شنیده باشید. این دو اصطلاح که در واقع دو فرآیند در سیکل تبرید هستند، جهت محافظت از قطعات اصلی سیکل تبرید و همچنین کارکرد درست این سیکل به کار برده می شوند.

سوپرهیت درواقع اختلاف یین دمای تبخیر با دمای گاز مایع است که در صنعت برودت به عنوان سوپر هیت شناخنه می شود.

که با نماد :                                                                                                            t -te: super heat

 

 

سوپرهیت

ضررهای سوپرهیت برای سیستم برودتی

سوپر هیت بیش از حد ضررهای زیر را برای سیستم برودتی دارد.

1-سطح حرارتی مفید اواپراتور ان قسمتی که در ان مایع مبرد در جریان است وقتی سوپر هیت بیش از حد می شود عملا مایع مبرد خیلی زود تبخیر شده وبقیه لوله های اواپراتور برای سوپرهیت کردن گاز تلف می شود وبازده برودتی به شدت کاهش می یابد.

2-با افزایش سوپر هیت چون گاز گمتری به کمپرسور می رسد برق مصرفی کمپرسور افزایش می یابد.

3- با افزایش دمای گاز که به  کمپرسور می رسد کمپرسور گرم شده وحتی می تواند اولد کرده ویا بسوزد

سوپرهیت گاز خروجی باید بین 5C تا 10C باشد.

سوپرهیت پایین باعث می شود به کمپرسور مایع ورود کند وچون مایع غیر قابل تراکم است

باعث انهدام کمپرسور می شود.

سابکولینگ

سابکولینگ اختلاف دمای تقطیر گاز و دمای نهائی مایع را سابکولینگ می گویند .

مایعی که وارد شیر انبساط می شود هرچه قدر بتوانیم سرد تر کنیم بازدهی بالاتر می رود .

Sub cooling =tc -t

 

سوپرهیت

نحوه اندازه گیری سوپرهیت

1-فشار مکش را قرائت را قرائت کنید .

2-با فشار اندازه گیری شده به جدول فشار -دمای مبرد رجوع کنید ودمای اشباع انرا پیدا کنید

(دمای تبخیر یا دمای اواپراتور).توجه کنید که فشار نسبی و مطلق را اشتباه نکنید

3-دمای لوله خروجی از اواپراتور اندازه بگیرید

نحوه اندازه گیری سابکولینگ

1-فشار تخلیه را قرائت کنید .

2-با فشار اندازه گیری شده به جدول فشار دمای مبرد رجوع کنید و دمای اشباع انرا

پیدا کنید (دمای تقطیر یا دمای کاندنسر) توجه کنید که فشار نسبی ومطلق را اشتباه نکنید .

3-دمای لوله خروجی از کاندنسر را اندازه گیری بگیرید .

4-دمای اندازه گرفته شده در مرحله 2را از دمای مرحله 3 کم کنید این اختلاف مقدار سابکولینگ است .

خلاصه این مقاله

سوپرهیت در اواپراتور اتفاق می افتد تا جلوی ورود مایع به کمپرسور را بگیرد و مانع خرابی این دستگاه شود.  در طرف دیگر، سابکولینگ در کندانسور رخ می دهد تا از ورود گاز به شیر انبساط جلوگیری کرده و جلوی تخریب آن رابگیرد. این ساده ترین تعریفی است که می توانیم برای این دو اصطلاح ارائه دهیم. این تعاریف ساده اما جزو مهمترین بخش های سیکل تبرید برای کارکرد درست سیستم و جلوگیری از صدمه به قطعات اصلی هستند.

 

 

 

 

 

Share this post

Back to مطالب سردخانه
مشاوره نصب سردخانه