نگهداری سردخانه و نکاتی در مورد آن

Back to مطالب سردخانه
نگهداری سردخانه

نگهداری سردخانه و نکاتی در مورد آن

سردخانه به مراقبت و نگهداری نیاز دارد تا بتواند به خوبی کار کند. برای آنکه در حین کار آسیبی به آن وارد نشود باید نکاتی را رعایت کنید. در این مقالۀ شرکت سرماسازان ایران نکات مهمی را در مورد نگهداری از سردخانه برایتان توضیح داده ایم.

 

نکاتی در مورد نگهداری از سردخانه

 

استارت در زمستان

وقتی که دمای محیط پائین باشد، در زمان استارت کمپرسور فشار تخلیه پائین خواهد بود.  حتی اگر فنهای کاندنسر خاموش باشد چندین ثانیه طول می کشد که فشار تخلیه کمپرسور بالا برود. در این زمان چون فشار تخلیه پایین است، شیر انبساط مبرد کمتری به اواپراتور می فرستد و در نتیجه فشار مکش پایین می رود و کمپرسور توسط کنترل LP قطع می شود. این کار چندین بار تکرار می شود تا فشار تخلیه بالا رود. بهتر است بدانید که روشن و خاموش شدن متوالی کمپرسور ضرر زیادی به ان وارد می کند.

برای جلوگیری از این پدیده باید یک تایمر تأخیری در تابلو برق تعبیه شود. این تایمر فرمان کنترل LP را حدود 2الی 3دقیقه از مدار خارج می کند و در نتیجه کمپرسور در این فاصله از پایین بودن فشار مکش قطع نمی کند که این امر برای نگهداری از سردخانه بسیار مفید است.

نکته مهم این است که مدار برق باید طوری طراحی شود که اگر در زمان استارت کمپرسور واقعا مشکل LP وجود دارد، مثل کمبود گاز این تایمر در مدار قرار نگیرد و سیستم اصلا روشن نشود.

 

نگهداری سردخانه

 

توجه:  برای این کار باید حتما از LOW & HI جداگانه استفاده شود.

با گاز مبرد روغن نیز وارد کمپرسور می شود و روغن به زیر قسمت سیم پیچ می ریزد و از طریق یک مجرا این روغن به قسمت کاتر هدایت می شود.

اگر مبرد مایع با حجم خیلی زیاد وارد کمپرسور شود، می تواند وارد سیلندر شده و صدمات شدیدی به کمپرسور وارد کند، مانند شکستن سوپاپها، سر سیلندر، شاتون، پیستون.

ولی اگر مقدار مبرد مایع کم باشد این مایع وارد کاتر شده و باعث تخریب تدریجی کمپرسور می شود.

 

 

 

مشکلات ایجاد شده در اثر برگشت مایع مبرد به کارتر کمپرسور

 

1-وجود بیش از اندازه مبرد در کاتر باعث رقیق شدن روغن می گردد و لذا روغن خاصیت اصلی خود را از دست می دهد

2- اگر مبرد بیش از اندازه در کاتر حضور داشته باشد مخلوط روغن ومبرد اشباع می شود .ولذا جدا شدن دو سیال اتفاق خواهد افتاد

3- مایع مبرد از روغن سنگینتر است و در نتیجه در زیر سطح روغن جمع می شود. این امر باعث بالا امدن سطح روغن در شیشه رویت می شود و چنین به نظر می رسد که مقدار روغن خوب است.

4- اگر مبرد مایع در روغن زیاد باشد در زملن استارت کمپرسور که فشار و دمای کارتر پائین می اید مبرد مایع تبخیر شده و باعث اغتشاش شدید روغن می شود این امر باعث کاهش فشار روغن شده و لذا روغنکاری کمپرسور با مشکل روبرو می شود.

 

نگهداری سردخانه

نکات دیگری در مورد نگهداری سردخانه

 

در یک سیستم بسته مبرد همیشه توسط روغن جذب می شود حتی اگر اختلاف فشار وجود نداشته باشد. وقتی گاز مبرد به محفظه میل لنگ می رسد، به مایع تقطیر شده و با روغن مخلوط می شود. این امر تا اشباع کامل روغن ادامه خواهد یافت. مقدار مبردی که روغن جذب می کند اساسا به فشار و دما بستگی دارد و این مقدار با افزایش فشار و دما شدیدا افزایش پیدا می کند.

در محدوده دمائی محیط مقدار مبردی که روغن جذب می کند به حداکثر می رسد. وقتی که فشار روی مخلوط مبرد و روغن کاهش یابد (همانطور که در لحظه استارت کمپروسور ایجاد می شود)، مقدار مبرد مایعی که برای اشباع کردن روغن مورد نیاز است به شدت کاهش می یابد و بقیه مبرد مایع تبخیر شده وبه گاز تبدیل می شود. این عمل باعث مخشوش شدن شدید مخلوط روغن و مبرد می شود که به FOAMING معروف است.

این امر در استارت  کمپرسور اتفاق می افتد و از شیشه رویت روغن کمپرسور به صورت کف مشاهده می شود اگر شدت این امر بالا باشد حتی باعث تخلیه شدن کارتر از روغن زیر یک دقیقه می شود. این اتفاقات برای نگهداری سردخانه مناسب نیستند و بهتر است از روی دادنشان جلوگیری کنید.

 

نگهداری سردخانه

هشدار

 

اگر شدت این امر بالا باشد حتی باعث تخلیه شدن کارتر از روغن زیر یک دقیقه می شود توجه داشته باشید که هر foaming می شود. پدیده ای که باعث تعجب تکنیسینها می شود این است که وجود مبرد مایع در کاتر باعث پائیین امدن فشار روغن ختی باعث قطع کنترل فشار روغن می شود، گرچه مقدارش در کاتر به حد کافی باشد. ورود زیاد مبرد مایع به کارتر نه تنها باعث کاهش قدرت روغن کاری می شود بلکه مبرد مایع با ورود به داخل پمپ روغن تبخیر شده و راه ورود روغن به پمپ را مسدود می کند. لذا روغنی پمپ نمی شود و فشار روغن به شدت کاهش می یابد.

روغن مبرد را جذب کرده ودر خود حل می کند و مبرد تقطیر شده و به صورت مایع در روغن باقی می ماند مقدار مبردی که روغن در خود جذب می کند با بالا رفتن فشار و دمای محفظه میلنگ افزایش می یابد وقتی کمپرسور خاموش می شود فشار و دمای محفظه بالا رفته و مبرد بیشتری در روغن جذب می شود.

وقتی کمپرسور روشن شود، فشار داخل محفظه میل لنگ کاهش یافته و لذا مقدار مبردی که روغن می تواند در خود نگهدارد به شدت کاهش می یابد؛ در نتیجه مقدار اضافی مبرد موجود در روغن تبخیر شده و از روغن جدا می شود. این پدیده به صورت کف foaming از شیشه رویت روغن مشاهده می شود.

Share this post

Back to مطالب سردخانه
مشاوره نصب سردخانه