کندانسور سردخانه چیست ؟

Back to مطالب سردخانه
کندانسور سردخانه

کندانسور سردخانه چیست ؟

کندانسور سردخانه قطعه ای از مجموعه کامل چیلر سردخانه ای است که بین کمپرسور و شیر انبساط چیلر قرار داده می شود و کاربرد آن تغییر حالت مبرد گازی به مبرد مایع است. در واقع، کندانسور سردخانه ، مبدل حرارتی است که با خنک کردن مبرد با استفاده از آب یا هوا باعث تغییر فاز مبرد از حالت گاز به مایع می شود تا سیکل تبرید تراکمی ادامه یابد. در این مقالۀ شرکت سرماسازان ایران نکاتی را در خصوص این تجهیزات مهم توضیح داده ایم.

سیستم برودت سه مرحله اصلی دارد که یکی از مهم ترین ان ها کندانسور است که وظیفه اصلی اش تعغیر فازاست که تبدیل گاز به مایه است که از فرمول زیر پیروی می کند

که منظور از ∆ عبارت است از اختلاف دما te – ta =∆

که منظور از ta  عبارت است از گم ترین روز سوال در شهرهای  مورد نظر است .

مناطق خیلی گرم                                                 مناطق معتدل                                                   مناطق سرد سیر

∆tc=5-6                                                             ∆tc=8-10                                                        ∆tc=12-1

که در انتخاب کاندنسور سردخانه  باید به به این نکته توجه کرد که وظیفه کندانسور این است که حرارت را از سیال بیرون بریزد که در

انتخاب کندانسور باید گرمای که کمپرسور ایجاد می کند توجه کرد.

کندانسور سردخانهمحل مناسب برای نصب کندانسور هوایی :

هوای تازه باید به ورود کندانسور به راحتی جریان یابد

 هوای گرم خروجی از کندانسور باید به راحتی در محیط تخلیه شود(بدون کانال)

محل نصب باید طوری باشد که هوای گرم خروجی از کندانسور به ورود ان راه نیابد

بالای کندانسورهای افقی باید کاملا باز باشد

محل کندانسورها باید جائی باشد که باد نتواند باعث چرخش فنها شده و فشار را پائین بیاورد مخصوصا در پائیز وزمستان

انواع کندانسور سردخانه

کاندنسور به همراه سایر قطعات ذکر شده (به جز اواپراتور سردخانه ای که در داخل سردخانه نصب شده و محیط داخل سردخانه را سرد می کند و با لوله کشی به چیلر متصل می شود) بر روی یک شاسی به عنوان چیلر در بیرون از سردخانه قرار می گیرد و در انواع کندانسور هوایی (هوا خنک) و کندانسور آبی (آب خنک) ساخته می شود که در شکل زیر تصاویری از آنها را مشاهده می کنید. اگر کندانسور دارای فن باشد به آن هوا خنک و اگر از نوع شل اند تیوب (پوسته و لوله) باشد به آن آب خنک گفته می شود که معمولا در چیلرهای سردخانه ای از کندانسور هوا خنک استفاده می شود.

کندانسور سردخانه‌ای هوا خنک در کل در سه مدل عمودی. افقی vشکل ساخته می شود ونوع اب خنک ان معمولا ازنوع پوسته ولوله (شل اند تویوپ )است که باید به برج خنک کننده متصل شود ولی انواع خنک ان به برج خنک کننده نیازی ندارد باید به این نکته توجه نمود که کندانسور سردخانه متفاوت بوده ومنظور از اواپراتور درواقع یونیت های داخلی سردخانه است .

کندانسور سردخانه

نکاتی در مورد انتخاب کندانسور سردخانه

برای انتخاب کندانسورهای سردخانه باید اطلاعاتی در این زمینه داشته باشید. اطلاعاتی از قبیل دمای تقطیر TC و اخلاتف دمای تقطیر یا دلتا تی کندانسور ، بار برودتی سیستم QC و البته ظریب انتقال متریال استفاده شده برای کویل ها در این زمینه ضروری هستند.
حال آنکه با داشتن کمپرسور سردخانه در واقع در قبل مقدار بار برودتی سیستم و دمای اواپراتور و دوای تقطیر را داشتیم که کمپرسور سردخانه را انتخاب کردیم.

یکی از نکات مهم در خصوص مشخص کردن بار برودتی کاندنسور سردخانه ، اضافه کردت توان الکریکی کمپرسور به مقدار با محاسبه شده است و دلیل این امر آن است که فرض می کنیم این توان الکتریکی به حرارت تبدیل شده و کندانسور سردخانه باید آن را از سیستم خارج کند.

نکته بسیار مهم دیگر در خصوص انتخاب کاندنسور سردخانه ، توجه به اختلاف دمای تقطیر یا همان دلتا تی کندانسور است.
اختلاف دمای تقطیر در واقع همان اختلاف دمای تقطیر مبرد در کندانسور با دمای هوای ورودی به کویل است و هرچه این اختلاف بیشتر شود، سطح مورد نیاز کندانسور کم می شود .

اختلاف دمای تقطیر برای مناطق گرمسیر باید بین 5 تا 8 درجه در نظر گرفته شود اما برای مناطق معتدل این مقدار  بین 10 تا 12 درجه سانتی گراد در نظر گرفته می شود و برای مناطق سردسیر نیز این مقدار از 12 تا 15 است.
مقدار سابکولینگ در این این مدل کندانسورها بین 4 تا 7 درجه مرسوم است.

Share this post

Back to مطالب سردخانه
مشاوره نصب سردخانه