تگ - آشنایی با ساختمان سردخانه

ساختمان سردخانه

مشخصات ساختمان سردخانه

در این مقالۀ شرکت سرماسازان ایران اطلاعاتی را در مورد مشخصات ساختمان سردخانه و ویژگیهای آن برایتان فراهم کرده ایم که می توانید تا انتها بخوانید. ظرفیت مورد نظر: این ظرفیت بر حسب مقدار کالایی که لازم است در آن نگهداری نموده مشخص می شود. برای تضمین حجم و مشخصات ساختمان سردخانه  باید مطالعه و بررسی همه جانبه ای از نظر زمان و مکان انجام شود که در آینده با کمبود و حجم مواجه نباشند. نوع سیستم ارتباطی جابجایی: بزرگراه ها، راه [...]

ادامه مطلب...