قسمت های اصلی سیستم سرمایش :

Back to مطالب سردخانه

قسمت های اصلی سیستم سرمایش :

سرماسازان ایران:

قسمت‌هاي اصلي يك سيستم سادة تراكم بخار شامل تبخير كننده (evaporator)، فشاردهنده (compressor)، مايع كننده (condenser)، و شير انبساط (Expantion valve) مي‌باشد. در اين سيستم با جريان ماده مولد سرما در قسمت‌هاي مختلف، اين ماده تغيير حالت داده و ابتدا از حالت مايع به گاز درآمده و سپس در قسمت كندانسور از حالت بخار به مايع تغيير حالت مي‌دهد. مادة  مولد سرما (مبرد) قبل از ورود به شير انبساط به صورت مايع اشباع مي‌باشد. شير انبساط دو منطقه فشار بالا و فشار پايين را از هم جدا مي‌كند كه بعد از عبور مادة سرمازا از شير انبساط درجه حرارت و فشار آن كم مي‌شود. در نتيجه مقداري از مادة سرمازا تبديل به بخار مي‌شود. به اين مخلوط گاز و مايع كه از شير انبساط خارج مي‌شود گاز جاري (Flash gas) گويند. مخلوط گاز – مايع وارد قسمت تبخيركننده مي‌شود و با عبور از لوله‌هاي مارپيچي تبخيركننده و گرفتن گرما از محيط به صورت بخار در مي‌آيد. بخارات اشباع (Saturated Steam) وارد قسمت كمپرسور مي‌شوند و گاز تحت فشار بالا در كمپرسور متراكم مي‌شود

اين عمل (متراكم كردن) باعث مي‌شود تا گاز مولد سرما در درجه حرارت كمي بالاتر از درجه حرارت معمولي هوا، متراكم باشد. همزمان با افزايش فشار مادة سرمازا در قسمت كمپرسور درجه حرارت آن هم افزايش مي‌يابد و تبديل به بخار بيش از حد گرم شده (Super Heat Steam) مي شود. سپس بخار گرم وارد دستگاه مايع‌كننده يا كندانسور مي‌شود و در آنجا با استفاده از آب يا هواي سرد، اين بخار حرارت خود را از دست مي‌دهد و مادة سرمازا به مايع تبديل مي‌شود بعد از اينكه ماده مولد سرما كاملاً به حالت مايع اشباع تبديل شد درجه حرارت آن به خاطر از دست دادن حرارت اضافي بر محيط كاهش مي‌يابد اين مايع مجدداً وارد شير انبساط مي‌شود و تسلسل ادامه پيدا مي‌كند.

1- تبخیر کننده ها:

تبخيركننده ها براساس موارد استفاده، به 2 دسته تقسيم مي‌شوند: تبخيركننده‌هاي انبساط مستقيم و تبخيركننده‌هاي انبساط غيرمستقيم.

در تبخيركننده‌هاي انبساط مستقيم به مادة سرمازا اجازه داده مي‌شود كه در داخل لوله‌هاي مارپيچ تبخير كننده تغيير فاز دهد و از طريق اين لوله‌ها مستقيماً با ماده يا مايعي كه بايد سرد شود تماس داشته باشد. در تبخيركننده‌هاي غيرمستقيم از يك مادة حامل نظير آب و يا آب نمك كه با تبخير مايع در لوله‌هاي مارپيچي تبخيركننده سرد مي‌شود استفاده مي‌شود. مادة حامل سرد شده و سپس به طرف مادة غذايي و يا محصولي كه مي‌خواهد سرد شود، پمپ مي‌گردد. در اين حالت نياز به تجهيزات اضافي است. اگر در اين سيستم از درجه حرارت بالاي نقطه انجماد استفاده شود از آب به عنوان حامل استفاده مي‌كنند ولي اگر در يك سيستم سرمايشي درجه حرارت‌هاي پايين‌تر موردنياز باشد از آب نمك و گليكول‌ها نظير اتيلن و پروپيلن گليكول استفاده مي‌شود.

تبخيركننده‌هاي لوله‌اي (مارپيچ ساده) بسيار ساده‌اند. برفك روي آنها به آساني آب مي‌شود و به راحتي تميز مي‌شوند. در تبخير كننده‌هاي پره‌اي، پره‌هايي كه به تبخير كننده اضافه شده است باعث افزايش سطح تماس شده و انتقال حرارت را افزايش مي‌دهد. در تبخيركننده‌هاي صفحه‌ اي نيز تماس مستقيم تبخيركننده با ماده‌اي كه بايد سرد شود امكان‌پذير است

3-دستگاه کندانسور(مایع کننده).

وظيفة اين دستگاه تبديل بخار به مايع مي‌باشد. يعني اينكه گاز فشرده شده، داخل اين دستگاه با از دست دادن حرارت به مايع تبديل مي‌شود. مهمترين انواع كندانسورها شامل 1) آبي    2) هوايي     3) آبي و هوايي مي باشند.

انواع دستگاه آبي عبارتند از: 1) زوج لوله‌اي  2) مخزن و لوله اي    3) مخزن و لوله‌هاي مارپیچ

در دستگاه تبديل بخار به مايع زوج لوله‌اي آب به داخل لوله مركزي پمپ مي‌شود و ماده مولد سرما خارجي جريان دارد جهت جريان اين دو مايع برخلاف يكديگر است تا حداكثر بازده در انتقال حرارت به دست آيد. اين نوع دستگاه از گذشته مورد استفاده قرار مي‌گرفت اما تأمين قطعات يدكي آن مشكل است. در دستگاه تبديل بخار به مايع مخزن و لوله در حالي كه مادة مولد سرما در داخل مخزن وجود دارد، آب به داخل لوله‌ها پمپ مي‌شود. نصب پره‌ در لوله‌ها باعث انتقال بهتر گرما مي‌شود. نگهداري اين دستگاه‌ها آسان و هزينه آنها پايين است.

در دستگاه كندانسور مخزن و لوله‌هاي مارپيچ از يك مخزن كه داراي لوله‌هاي مارپيچي پره‌دار مي‌باشد استفاده مي‌گردد. حجم دستگاه كم و داراي هزينة كمتري نيز است.

دستگاههاي هوايي را به دو دسته تقسيم مي‌كنند: لوله‌اي پره‌دار و صفحه‌اي. (شكل 10). وجود پره‌ سطح انتقال حرارت را افزايش مي‌دهد. در نوع صفحه‌اي پره وجود ندارد بنابراين سطح بيشتري موردنياز است ولي روش صفحه‌اي ارزانتر و ساده‌تر است و نگهداري آنها نيز راحت‌تر است. هر دو نوع اين دستگاه ها را مي توان در پشت يخچال هاي خانگي يافت

Share this post

Back to مطالب سردخانه
مشاوره نصب سردخانه