چرا به وسایل اندازه گیری وابزارهای بررسی احتیاج هست

Back to مطالب سردخانه
آموزش بررسی و اندازه گیری

چرا به وسایل اندازه گیری وابزارهای بررسی احتیاج هست

متناسب با شرایط، برای کسب اطمینان از وضعیت کارکرد سیستم سرمایشی مجموعه ای از فشارسنج های دیگر نصب می شود؛ البته هرچه سیستم کنترلی پیچیده تر باشد نظارت بر عملکرد صحیح سیستم ساده تر خواهد بود. به طور معمول، آنچه در سیستم مشاهده می شود عبارتند از op: فشارسنج روغن، LP: فشار سنج حد پایین، HP: فشارسنج حد بالا. فشارسنج حد پایین فشار مبرد در خط مکش کمپرسور را اندازه گیری می کند. برای اطمینان از کارکرد درست سیستم به وسایل اندازه گیری و ابزارهای بررسی نیاز است که در اینجا نکاتی را در این خصوص آموزش داده ایم.

اغلب اوقات این اندازه گیری ها برای تعیین مقادیر دما، فشار سوپرهیت وسابکول به کار گرفته می شود که البته اشتباه است! چرا که اغلب به واسطه طول بلند لوله کشی از اتاق کمپرسور تا شیرهای انبساط دما و فشار به واسطه طول بلند لوله کشی از اتاق کمپرسورتا شیر انبساط دما و فشار به واسطه افت فشار لوله کشی و گرمایی که از محفظه به ان اضافه می شود تغییر می کند. لذا این فشار سنج ها ابزارهای اندازه گیری دقیقی نیستند وبه مرور زمان هرگز کالیبره نمی شوند.

فشارسنج سطح روغن نمایش می دهد که ایا مقدار کافی روغن در سیستم وجود دارد ومبرد در حالت مایع است یا خیر. این اندازه گیری های اولیه برای کسب اطمینان از عملکرد صحیح سیستم قابل استفاده است. البته هنگامی که نشانگرها مقادیری خارج از عرف را نمایش می دهند.

سرویس و نگه داری سیستم ضروری است و علاوه بر ان، نگه داری پیش گیرانه متداول سیستم ضروری است.

 

وسایل اندازه گیری و ابزارهای بررسی

چرا باید از وسایل اندازه گیری و ابزارهای بررسی استفاده کنیم ؟

برای درک این که ایا سیستم به درستی کار می کند، نیازمند اندازه گیری با وسایل اندازه گیری و ابزارهای بررسی هستیم. سرمایش یک موضوع کاملاً فنی است وهمانند اندازه گیری که برای یک وسیله نقلیه انجام می شود، بری درک عملکرد وعیب یابی صحیح یک الزام به شمار می رود. تمامی اندازه گیری های انجام شده می بایست در یک کتابچه ثبت وقایع درج شود به طوری که هر زمان اپرتور دیگری قصد ارزیابی عملکرد سیستم را داشته باشد مقادیر صحیح در دسترس باشد. در هیچ یک از سوپرمارکت های بازدید شده اطلاعات مربوط  به مقدار شارژمبرد وجود ندارد. این مسئله حتی مورد توجه نیز نبود وروش متداول به جای ازبین بردن نشتی پر کردن سیستم از مبرد تا بیشترین حد ممکن بود.

کافی است برای نصب سردخانه و مشکلات آن با ما تماس بگیرید .

چندین منبع حرارتی که برمقدار دما تاثیر می گذارد به تصویر کشیده شده است

Q1: گرمای استخراج شده کابین از اواپراتور

Q2: انتقال حرارت از طریق پوسته کابین

Q3: هوای محیط ،گرمای دریافت شده به واسطه غذاهایی که به خوبی سرد نشده اند.

Q4: گرمای ناشی از الکترومتورهای دمنده ها

Q5: گرمای ناشی از مقاومت های حرارتی دیفراست.

وسایل اندازه گیری و ابزارهای بررسی

کارهایی که باعث کاهش نشتی در سردخانه ها می شود

 

  • پلان سوپر مارکت (دادهای مربوط به سیستم سرمایش )
  • اندازه وموقعیت تجهیزات
  • نمایش این که آیا تجهیزات از 18- تا 18+ درجه سلسیوس
  • نمایش شیرهای انبساط (نقطه سرد ) ومحل اتصال آنها به سیستم سرمایشی
  • مکانی که لوله کشی تبرید به واحد ورود می کند
  • ظرفیت سرمایشی هریک از تجهیزات؛ روی هریک از تجهیزات باید پلاک مشخصاتی نصب شده باشد.

 

Share this post

Back to مطالب سردخانه
مشاوره نصب سردخانه